clanak False

Gradski ured za branitelje

 
20.10.2016.

Gradski ured za branitelje obavlja poslove koji se odnose na: ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ostvarivanje statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata  i članova njihovih obitelji

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14)
Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (Narodne novine 64/15)
Zakon o protuminskom djelovanju (Narodne novine 110/15)
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine  97/2000, 101/2000)
Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (Narodne novine 79/13)
Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine 87/14)
Uredba o metodologijama vještačenja (Narodne novine 153/14, 108/15)
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Narodne novine 107/14)
Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine 141/12)
Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 73/14)
Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje (Narodne novine 45/05,  21/06, 131/06)
Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (Narodne novine 43/05)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu (Narodne novine broj 97/15)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine 46/15)
Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (Narodne novine 4/15)
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim i isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima te kontroli namjenskog trošenja sredstava (Narodne novine 4/15)
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine 14/01)
Odluka Ministarstva branitelja o postupku, uvjetima i načinu ocjene postotka oštećenja donjih
ekstremiteta od 24.03.2015.
Odluka Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o isplati osigurnine članovima obitelji zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata od
01.02.2007.

Gradski propisi

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16)

Ostvarivanje statusa i prava žrtava i stradalnika rata

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 03/03, 148/13)
Zakon o protuminskom djelovanju (Narodne novine 110/15)
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine  97/2000, 101/2000)
Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (Narodne novine 64/15)
Uredba o metodologijama vještačenja (Narodne novine 153/14, 108/15)
Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 73/14)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu (Narodne novine broj 97/15)
Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine 14/01)
Odluka Ministarstva branitelja o postupku, uvjetima i načinu ocjene postotka oštećenja donjih
ekstremiteta od 24.03.2015.

Skrb hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14)
Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 43/05, 41/09)

Gradski propisi

Program skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji za razdoblje 2014. -2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13)
Odluka o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/07, 22/09, 25/13)
Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15)
Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/05, 22/09, 3/14)
Odluka o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12, 15/12, 22/13)
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16)

Poticaji i potpore programima i projektima udruga

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15, 135/15)
Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15)

Gradski propisi

Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16)
Program financiranja udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata u 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15)