clanak False

Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/IV
E-mail: imovinsko-pravni@zagreb.hr

PROČELNIK: Damir Lasić, mag.iur., soba 402/IV 
Tel: 610-1402, faks: 610-1590

ZAMJENICE PROČELNIKA:
Jelena Bulum, dipl.iur.
Tel: 610-1464, faks: 610-1590
E-mail: jelena.bulum@zagreb.hr

dr.sc. Marina Zagorec, mag.iur.
Tel: 610-0008, faks: 610-1590
E-mail: marina.zagorec@zagreb.hr

 

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada obavlja poslove koji se odnose na: denacionalizaciju, vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, korištenje građevinskog zemljišta, stjecanje, raspolaganje, upravljanje i korištenje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, imovinsko-pravne odnose u svrhu uređenja građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, uknjižbu i evidenciju imovine Grada, status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.