clanak False

Gradski ured za kulturu

30.10.2018.
Gradski ured za kulturu obavlja poslove koji se odnose na razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, arhivske i drugih djelatnosti u kulturi, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 

Kazališta

Zakoni i podzakonski akti:
 • Zakon o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14
 • Pravilnik o očevidu kazališta (Narodne novine 35/07, 110/16)
 • Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima (Narodne novine 39/07)
 

Audiovizualne djelatnosti

Zakoni i podzakonski akti:
 • Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine 61/18)

Muzeji

Zakoni i podzakonski akti:

 
 • Zakon o muzejima (Narodne novine 61/18)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine  115/01)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine  108/02)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (Narodne novine  97/10 i  112/11)
 

Knjižnice

Zakoni i podzakonski akti:

 
 • Zakon o knjižnicama (Narodne novine  105/97 5/98104/00 69/09)
 • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (Narodne novine  139/98, 25/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine  28/1116/14 60/14 – Ispravak, 47/17)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine  21/02)
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (Narodne novine  52/05)
 
Arhivi
Zakoni i podzakonski akti
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 61/18)
 
Javne potrebe u kulturi Grada Zagreba
Zakoni i podzakonski akti:
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narode novine 47/90, 27/93, 38/09)
Gradski propisi:
 • Kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba ( Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17/09 i 18/13)