lista bez dat + 138666

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Peščenica-Žitnjak

PROGRAM: Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

CILJ projekta je izgradnja i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta zajedno s provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti u svrhu doprinosa povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Zagreba iz gradske četvrti Peščenica-Žitnjak.

Projekti u provedbi