clanak False

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ozaljskoj ulici ( od Krapinske do Nehajske)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ozaljskoj ulici ( od Krapinske do Nehajske), evidencijski broj nabave: 2017-47
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ozaljskoj ulici (od Krapinske do Nehajske), evidencijski broj nabave: 2017-47. 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.31.07.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi – Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ozaljskoj ulici (od Krapinske do Nehajske), evidencijski broj nabave: 2017-47

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima