clanak False

IZRADA PONTONA NA JEZERU REKREATIVNOG SPORTSKOG CENTRA BUNDEK

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Izrada pontona na jezeru rekreativnog sportskog centra Bundek, evidencijski broj nabave: 443-2017-EMV

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izrada pontona na jezeru rekreativnog sportskog centra Bundek, evidencijski broj nabave: 443-2017-EMV.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.
26.07.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi Izrada pontona na jezeru rekreativnog sportskog centra Bundek, evidencijski broj nabave: 443-2017-EMV

Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izrada pontona na jezeru rekreativnog sportskog centra Bundek, evidencijski broj nabave: 443-2017-EMV objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima