clanak False

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ULICE JOSIPA FONA I ULICE JOSIPA HANUŠA

27.07.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi Izvanredno održavanje Ulice Josipa Fona i Ulice Josipa Hanuša - evidencijski broj nabave: 1094-2017-EMV
Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izvanredno održavanje Ulice Josipa Fona i Ulice Josipa Hanuša, evidencijski broj nabave: 1094-2017-EMV
objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima