clanak False

Izvješće o štetama na odgojno- obrazovnim objektima

31.07.2020.
Izvješće o štetama na odgojno- obrazovnim objektima Grada Zagreba nakon potresa 22. ožujka 2020.; stanje na dan 31. srpnja 2020.