clanak False

Izvođenje radova na sanaciji rasvjete igrališta Sportsko-rekreacijskog centra Sesvete

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Izvođenje radova na sanaciji rasvjete igrališta Sportsko-rekreacijskog centra Sesvete , evidencijski broj nabave: 986-2017-EMV

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izvođenje radova na sanaciji rasvjete igrališta Sportsko-rekreacijskog centra Sesvete, evidencijski broj nabave: 986-2017-EMV.
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


02.08.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi Izvođenje radova na sanaciji rasvjete igrališta Sportsko-rekreacijskog centra Sesvete - evidencijski broj nabave: 986-2017-EMV

Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izvođenje radova na sanaciji rasvjete igrališta Sportsko-rekreacijskog centra Sesvete, evidencijski broj nabave: 986-2017-EMVobjavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima