clanak False

Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba u 2020

23.01.2020.
Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba u 2020.
 
Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/19) gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba u 2020. godini.
 
 
 
 
TEKST NATJEČAJA
 
OBRAZAC PRIJAVE ZA DRŽAVNU POTPORU ZA ZATVARANJE
 
OBRAZAC PRIJAVE ZA DRŽAVNU POTPORU ZA PREMJEŠTAJ
 
IZJAVA PRIJAVITELJA
 
LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA DRŽAVNU POTPORU PREMJEŠTANJA
 
UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA U ODNOSU NA OSOBNE PODATKE
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave