clanak False

Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2020.

29.09.2020.
Na temelju točke 7. Programa održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16) i članka 7. stavka 2. Pravilnika o dodjeli potpora male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/18 i 12/19) gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2020. godini.
 
Tekst natječaja za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2020.


JAVNI NATJEČAJ RASPISUJE SE ZA AKTIVNOSTI:
 
1. sudjelovanje na promotivnim manifestacijama - sajmovi, natjecanja, izložbe i dr.
2. promotivne i marketinške aktivnosti


Natječajna dokumentacija:
Uputa o pravima ispitanika u odnosu na osobne podatke
 
Obrasci za prijavu:
Obrazac prijave 
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave