clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 1441/22 k.o. Vrapče

01.12.2020.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č.br. 1441/22, livada Vel. sjenokoša u Rudešu, površine 59 čhv, upisana u z.k.ul. 10022 k.o. Vrapče kao vlasništvo Grada Zagreba, koja u katastarskom operatu odgovara nekretnini označenoj kao k.č.br. 1831/6, Arnošta Grunda, oranica, površine 213 m2, upisanoj u posjedovni list 165 k.o. Rudeš kao korisništvo Grada Zagreba.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave