clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 428/5 k.o. Stenjevec

21.04.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 428/5, oranica Samoborski odvojak površine 465 m2, upisana u z.k.ul. 1376 k.o. Stenjevec, kao vlasništvo Grada Zagreba, koja prema katastarskom operatu odgovara k.č. 1854, oranica Samoborski odvojak površine 465 m2, upisanoj u p.l. 1494 k.o. Podsused, za korist Grada Zagreba.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave