clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 326 k.o. Klara

21.04.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 326, gradilište površine 333 m2, upisana u z.k.ul. 22930 k.o. Klara, kao vlasništvo Grada Zagreba, koja prema katastarskom operatu odgovara k.č. 326, oranica Kajzerica površine 333 m2, upisanoj u p.l. 504 k.o. Klara, za korist Grada Zagreba.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave