clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 3086/3 k.o. Resnik

21.04.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 3086/3, oranica i pašnjak površine 445 m2, upisana u z.k.ul. 3243 k.o. Resnik, kao vlasništvo Grada Zagreba, koja prema katastarskom operatu odgovara k.č. 8250/1, oranica Retkovec 2 površine 445 m2, upisanoj u p.l. 7901 k.o. Dubrava, za korist Grada Zagreba.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave