clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 1021/8 k.o. Sesvete novo

21.04.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 1021/8, oranica Ulica A. G. Matoša površine 158 m2, upisana u z.k.ul. 652 k.o. Sesvete novo, kao vlasništvo Grada Zagreba, koja prema katastarskom operatu odgovara k.č. 1021/8, oranica Ulica A. G. Matoša površine 158 m2, upisanoj u p.l. K652 k.o. Sesvete, za korist Grada Zagreba.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave