clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 6024 k.o. Sesvetski Kraljevec

21.04.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 6024, livada Međugorska površine 226 m2, upisana u z.k.ul. 4642 k.o. Sesvetski Kraljevec, kao vlasništvo Grada Zagreba, koja prema katastarskom operatu odgovara k.č. 6024, livada Međugorska površine 226 m2, upisanoj u p.l. 4642 k.o. Sesvetski Kraljevec, za korist Grada Zagreba.
 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave