clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

28.05.2020.
Grad Zagreb objavljuje tri Javna natječaja za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda.
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba označenog kao z.k.č. 8026/27, gradilište na Lašćinskoj cesti, površine 52,5 čhv ili 189 m2, upisana u z.k.ul. 30530 k.o. Grad Zagreb, koja prema stanju u katastarskom operatu odgovara k.č. 1908/4, Hrastovac, voćnjak, površine 95 m2, oranica, površine 94 m2, ukupne površine 189 m2, upisanoj u posjedovnom listu 3573 k.o. Maksimir. 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Natječaj za prodaju 1/2 suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 4128, livada Filipovićeva ulica, površine 642 m2, upisana u z.k.ul. 2341 k.o. Sesvete Novo kao suvlasništvo Grada Zagreba u 1/2 dijela i Pougarja projekta d.o.o., Velika Gorica, Šetalište F. Lučića 6 u 1/2 dijela, koja odgovara k.č. 4128, livada, Filipovićeva ulica, površine 642 m2, upisanoj u posjedovnom listu K2341 k.o. Sesvete kao sukorisništvo Grada Zagreba u 1/2 dijela i Pougarja projekta d.o.o., Velika Gorica, Šetalište F. Lučića 6 u 1/2 dijela. 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao novoformirana z.k.č. 559/28 k.o. Grad Zagreb, površine 97 m2, formirana prijavnim listom za zemljišnu knjigu geodetskog elaborata RN 56/2017 k.o. Črnomerec od 97/425 dijela z.k.č. 559/2 k.o. Grad Zagreb, površine 425 m2, a sve u svrhu formiranja nove građevinske čestice označene kao z.k.č. 559/2 k.o. Grad Zagreb, površine 459 m2, formirane prijavnim listom br. 1 za zemljišnu knjigu geodetskog projekta RN 56/2018 k.o. Črnomerec, a koji je sastavni dio lokacijske dozvole, broj: 147/2018, pravomoćne 15. studenog 2018., za gradnju stambeno-poslovne zgrade u Zagrebu, Ulica grada Gualdo Tadino 11 u Zagrebu, na k.č. 2937 i 2938, obje k.o. Črnomerec. 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave