clanak False

Javni natječaj za prodaju nekretnina

19.05.2020.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine prikupljanjem pisanih ponuda.
 
Natječaj za prodaju nekretnine označene kao z.k.č. 785/1, kuća, Zagreb, Anićeva 5 površine 68 m2, pomoćna zgrada površine 22 m2 i dvorište površine 120 m2, ukupne površine 210 m2, upisane u z.k.ul. 100 k.o. Klara, koja u katastarskom operatu odgovara k.č. 785/1, kuća, Zagreb, Anićeva 5 površine 68 m2, pomoćna zgrada površine 22 m2 i dvorište površine 120 m2, ukupne površine 210 m2, upisanoj u Posjedovnom listu 2291 k.o. Klara. 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Natječaj za prodaju nekretnine označene kao z.k.č.br. 4217/5 kuća br. 9 u Barbićevoj ulici i dvorište, površine 186 m2, upisana u z.k.ul. 51836 k.o. Blato Novo, odgovara nekretnini označenoj kao k.č.br. 4217/5 pomoćna zgrada površine 21 m2, kuća, Zagreb, Đuke Begovića 9 površine 60 m2 i dvorište površine 105 m2, ukupne površine 186 m2, upisana u posjedovni list 10502 k.o. Blato. Pomoćna zgrada, površine 21 m2, izgrađena na dvorišnom dijelu parcele k.č.br. 4217/5 k.o. Blato je nelegalna i nije predmet prodaje.
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Natječaj za prodaju nekretnine označene kao z.k.č.br. 4212/3 kuća br. 25, izgrađeno zemljište i dvorište, Ulica Đuke Begovića, površine 186 m2 upisane u z.k.ul. 10660 k.o. Blato Novo. 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Natječaj za prodaju 1/2 suvlasničkog dijela nekretnine označene kao z.k.č.br. 2608/35, obiteljski stambeni objekt u Zagrebu i dvorište, Palma br. 21, površine 94 čhv, upisane u z.k.ul. 4328 k.o. Resnik. 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Datum i vrijeme pregleda nekretnine:
Anićeva 5 - pregled nekretnine u terminu: 21.5.2020 (četvrtak) od 10:00 - 11:00 sati;
Đuke Begovića 9 - pregled nekretnine u terminu: 21.5.2020 (četvrtak) od 12:00 - 13:00 sati,
Đuke Begovića 25 -  pregled nekretnine u terminu: 21.5.2020 (četvrtak) od 13:00 - 14:00 sati.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave