clanak False

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. - Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2019.

12.02.2019.
Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16 i 7/18), člankom 8. određeno je da gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnog poziva koji se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019.
Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena je 14. veljače 2019. u Večernjem listu, a Javni poziv na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Dokumentacija Javnog poziva:

Tekst javnog poziva,
Upute za prijavitelje,
Obrazac C1 Prijava na Javni poziv,
Obrazac C2 Troškovnik aktivnosti,
Obrazac C3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
Obrazac D1 Ugovor o financiranju,
Obrazac D2 Izvještaj o izvršenju aktivnosti,
Obrazac PROR-POT

Natječaji/ pozivi / javne rasprave