clanak False

Klinička bolnica Dubrava - Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti

10.11.2020.

 
KORISNIK: Klinička bolnica Dubrava
PARTNER: Dom zdravlja Zagreb Istok
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 989.779,23 HRK 
EU SUFINANCIRANJE: 989.779,23 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 11. veljače 2020. do 11. travnja 2021.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:  
Projektom je riješen problem nedostatnog znanja i vještina zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika u promociji zdravlja i prevenciji bolesti, koji je bio uzrokovan nedostatkom pojedinih programa, edukacija i različitih događaja na razini Republike Hrvatske, na kojima su isti sudjelovali, ali i preopterećenosti liječnika. Kroz aktivnosti organiziranja seminara za zdravstvene djelatnike, sudjelovanja na skupovima, izrade edukativnih materijala unaprijeđene su vještine i znanja djelatnika. 
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta bio je unaprijediti znanje i vještine zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji nealkoholne bolesti masne jetre, bolesti štitnjače, epilepsije i aneurizme abdominalne aorte te općenito uklanjanje rizika/uzroka bolesti i unaprjeđenje općeg zdravstvenog stanjaja.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: eburcul@kbd.hr 

Provedeni projekti