lista bez dat + 138676

Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje

PROGRAM: Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020.
 
CILJ projekta je pružanje podrške mladim osobama s problemima u ponašanju kroz povezivanje i uključivanje dionika u razvoj Mreže za mlade, razmjenu iskustava i podrške, savjetovanje, te individualne i grupne psihosocijalne aktivnosti za podizanje zapošljivosti.

Projekti u provedbi