clanak False

Nacrt Prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Zagreba za 2023.

17.10.2022.
Poštovani,

Grad Zagreb otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Zagreba za 2023., u razdoblju od 16.9.2022. do 17.10.2022.

Prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Zagreba za 2023., možete dostaviti putem obrasca klikom na donju poveznicu.

Nacrt prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Zagreba za 2023.

OBRAZAC sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Zagreba za 2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju

Zatvorena savjetovanja