clanak False

Nacrt prijedloga Provedbenog programa mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba

13.05.2022.
Poštovani,
 
Grad Zagreb otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  o Nacrtu  prijedloga Provedbenog programa mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i  građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom  na području Grada Zagreba koje se provodi u razdoblju od 13. svibnja do 12. lipnja 2022.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, klikom na poveznicu dolje.

Nacrt prijedloga Provedbenog programa mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i  građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom  na području Grada Zagreba

Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju