clanak False

Najava 4. međunarodnog Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane "Jedno zdravlje"

12.07.2022.4. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane „Jedno zdravlje“  održat će se  u Dubrovniku od 09. do 12. studenoga 2022. godine. Kongres organiziraju Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC), a suorganizatori su Agronomski fakultet i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica te Institut za javno zdravlje Vojvodine, u suradnji s drugim eminentnim institucijama iz zemlje i inozemstva.
Teme ovogodišnjeg kongresa su slijedeće:
• Sigurnost i kvaliteta hrane
• Hrana, prehrana i zdravlje
• Klimatske promjene
• Novi trendovi potrošnje
• Kemijske smjese i kontaminanti
• Nova hrana i tehnologije
• Funkcionalna hrana
• Stavovi potrošača
• Percepcija rizika i upravljanje rizikom
Sve aktualne kongresne informacije dostupne su na kongresnoj internetskoj stranici: www.foodsq.eu, dok je službeni kontakt kongresa: foodsq@bantours.hr.

 


Aktualnosti