clanak False

Naselja, ulice i trgovi

19.04.2017.

naselje Cerje:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Donjopoljska ulica (cijela) 3-9 2-16
Podolnica (cijela) 1-37A 2-36
Severnopoljska ulica (cijela) 3-7 4
Ulica Pavla Tukeca (cijela) 1-19 2-4
Ulica Stanka Šatovića (cijela) 1-35 2-58
Ulica svetog Martina (cijela) 1-27 2-54

 

 

 

 

naselje Sesvete:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Cerska ulica (dio) 57B-59