clanak False

Naselja, ulice i trgovi

19.04.2017.

naselje Prekvršje:

IME ULICE / TRGA KUĆNI BROJEVI NEPARNI KUĆNI BROJEVI PARNI
Korutanja (cijela) 1-13 10-14
Kostanjevec (cijela) 1-9 2-12
Liševo (dio) 1-129 56C-60A
Odvojak Bolčevići (dio) 1A-1B  
Odvojak Dutkovići (cijela)   4-10
Odvojak Kuntići (cijela) 1-17 2-40
Odvojak Podbrežnjaki (cijela) 1-23 6-20
Odvojak Poljaki (cijela) 1-21 2-28
Odvojak Reberec (cijela) 1-33 4-22
Odvojak Sedinići (cijela) 1-13 4-16
Odvojak Tomuradi (cijela) 1-23A 2-42
Prigorska ulica (dio) 1-101 4-92
Reber (dio)   2-18
Ulica Đure Kuntića (cijela) 1-45 4-46
Ulica Franje Habeka (cijela) 1-27 2-28
Ulica Ota Habeka (dio) 1-81 12-34
Vinogradska ulica (dio)   6-56