clanak False

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima u području osnivanja proizvođačkih organizacija

04.05.2021.
Kako do proizvođačke organizacije
 
Što je proizvođačka organizacija?
Proizvođačka organizacija predstavlja temeljnu jedinicu svih drugih organizacijskih oblika proizvođača (udruženje proizvođačkih organizacija, transnacionalna proizvođačka organizacija, sektorska organizacija). Proizvođačku organizaciju na vlastitu inicijativu osnivaju i kontroliraju primarni poljoprivredni proizvođači koji ravnopravno sudjeluju u donošenju odluka značajnih za rad i poslovanje, a jedna od najznačajnijih djelatnosti proizvođačke organizacije je objedinjavanje ponude i stavljanje na tržište proizvoda vlastitih članova putem računa proizvođačke organizacije.
 
Što se postiže udruživanjem u proizvođačku organizaciju?
Udruživanjem primarnih poljoprivrednih proizvođača, bilo da je riječ o biljnoj proizvodnji ili stočarstvu, zajednički se zastupaju poslovni  interesi i nastupa na tržištu.
 
Postoje li sredstva potpore za proizvođačke organizacije?
Od ulaska Republike Hrvatske u EU u sklopu Mjera ruralnog razvoja provodila se mjera M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija kojim je potpora odobravana za troškove rada koji su u skladu s poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije.  Intenzitet potpore je iznosio najviše 10 % vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ali ne više od 100.000 EUR godišnje.
U novom programskom razdoblju do 2027. nastavlja se poseban naglasak na udruženja proizvođača (proizvođačke organizacije) koja će svojim ciljanim djelovanjima u sektoru za koji su priznata, u okviru operativnih programa, provoditi tzv. sektorske intervencije i na taj način pridonositi unaprjeđenju stanja u pojedinom sektoru.
 
Gdje zatražiti više informacija?
Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je niz aktivnosti vezanih uz promoviranje značaja proizvođačkih organizacija provedbom promotivnih kampanja koje su zbog epidemioloških razloga privremeno usporene.
Pripremljena je  tiskana publikacija „Vodič za proizvođačke organizacije“ koju možete pronaći na sljedećoj poveznici: VODIČ ZA PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE
 
Na mrežnoj stranici MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE objavljene su i upute za korisnike koje možete pronaći na sljedećoj poveznici: Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije i drugih oblika udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača - upute za korisnike.
 
Detaljnije informacije moguće su i putem elektronske adrese: po.hr@mps.hr

Aktualnosti