clanak False

Obnova KBC-Sestre Milosrdnice

08.03.2023.
Prilikom izvođenja radova obnove objekata KBC-a Sestre Milosrdnice na Vinogradskoj ulici, ulici Podolje i ulici Nad lipom, uspostaviti će se privremena regulacija prometa.

Na Vinogradskoj ulici na dijelu od Hercegovačke ulice do kružnog toka kod KBC-a Sestre Milosrdnice uspostaviti će se jednosmjeran promet u smjeru sjevera (prema KBC-u),

na ulici Podolje na dijelu od kružnog toka kod KBC-a do ulice Nad lipom uspostaviti će jednosmjeran promet u smjeru zapada (prema ulici Nad lipom), nadalje u zoni radova zauzeti će se dio kolnika, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom djelu,

na ulici Nad Lipom na dijelu od ulice Podolje do Ilice uspostaviti će se jednosmjeran promet u smjeru juga (prema Ilici),

na Grahorovoj ulici na dijelu od Ilice do Ulice grada Mainza uspostaviti će se jednosmjeran promet smjer sjever-jug u dvije promete trake,

Pješacima će biti zabranjeno kretanje sjevernim nogostupom ulice Podolje u zoni radova, prolaz do dnevne bolnice omogućiti će se preusmjeravanjem preko pješačkih prijelaza kod kružnog toka te uspostavljanjem privremenog pješačkog prijelaza kod Vrtlarske ulice.

Privremena regulacija prometa uspostaviti će se u subotu 11. 03. 2023. godine, a  planirano trajanje radova je dvije godine.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. 

Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje

Privremene regulacije prometa