clanak False

Održana konferencija „Urbana tranzicija - zajednička avantura“

14.02.2019.
Inicijativa za zajedničko programiranje (JPI) Urban Europe predstavila je svoju ažuriranu Agendu strateških istraživanja i inovacija, SRIA 2.0. Agenda će usmjeravati aktivnosti i istraživačke prioritete programa do 2026. Službeni početak bio je u okviru konferencije „Urbana tranzicija - zajednička avantura“ u Odboru regija u Bruxellesu.

Strateški prioriteti SRIA 2.0 prepoznati su u suradnji s brojnim urbanim akterima, istraživačima i donositeljima odluka a u fokusu su im četiri teme:
Digitalne tranzicije u upravljanju gradom: kako da gradovi iskoriste potencijal brze digitalizacije za urbano planiranje i upravljanje, a pritom izbjegnu stvaranje novih nejednakosti, uzimajući u obzir posljedice na radna mjesta, vrijednosne lance i privatnost?
Od otpornosti do urbane robusnosti: kako da se gradovi pripreme za neočekivane, nelinearne događaje i istodobno svojim stanovnicima osiguraju dobar život?
Održivo korištenje zemljišta i urbana infrastruktura: na koji način gradovi mogu odgovoriti na zahtjeve za povećanjem gustoće i infrastrukturom u kontekstu ograničenih resursa, financijskih ograničenja, te potrebe za pristupačnošću i dostupnošću za sve?
Inkluzivni javni prostori za gradove pogodne za život: kako gradovi mogu osigurati višenamjenske javne prostore koji ispunjavaju potrebe svih društvenih skupina u okviru vlasničke situacije, interesa dionika, sigurnosnih pitanja i potreba za povećanjem gustoće?

Konferencija je održana 12. veljače u Bruxellesu. Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Sanja Jerković, sudjelovala je u jednoj od debata pod nazivom „Održivo korištenje zemljišta i urbana infrastruktura - primjena prirodnih rješenja u lokalnim politikama i planiranje za tranzicije“. Fokus sesije bio je na potencijalu rješenja temeljenih na prirodi (NBS) da pomognu u rješavanju društvenih izazova u urbanim tranzicijama uz pomoć pristupa i procesa inspiriranih i podržanih prirodnim sistemima i uslugama, koji su isplativi, a istovremeno osiguravaju ekološke, socijalne i ekonomske koristi te pomažu u izgradnji snažne urbane infrastrukture. Radionicu je organizirao JPI Urban Europe uz podršku partnerstva Urbane agende za održivo korištenje zemljišta i rješenja temeljena na prirodi.

Pročelnica je govorila o načinu implementiranja rješenja temeljenih na prirodi u strateške dokumente, te metodologiji mapiranja brownfield područja u Zagrebu primijenjenoj u izrađenom Atlasu brownfield površina, istaknuvši ključne projekte u Gradu Zagrebu koji su proizašli iz temeljnih strateških dokumenata i definiranih ciljeva, a to su Blok Badel, Gredelj, Sljeme Sesvete, Zagreb na Savi i Grad mladih. U okviru izlaganja sudionicima je predstavljen i EU projekt proGIreg u okviru kojeg Grad Zagreb u suradnji s lokalnim partnerima sudjeluje kao jedan od gradova predvodnika  koji planiraju „žive laboratorije“ u urbanim područjima suočenim s izazovima postindustrijske obnove.  Na kraju izlaganja, predstavljena je i Aktivnost 7 Akcijskog plana Urbane agende za EU, čiju izradu i implementaciju vodi Grad Zagreb, a odnosi se na optimizaciju financiranja NBS-ova, a što je usko povezano sa djelatnošću Ureda za strategiju i komplementarno s projektima koje Ured provodi i u kojima sudjeluje.
 

 

Aktivnosti