clanak False

ODRŽAVANJE PODIZNIH STUPIĆA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Održavanje podiznih stupića na području Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 877-2017-EVV

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Održavanje podiznih stupića na području Grada Zagreba,
evidencijski broj nabave: 877-2017-EVV
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


05.09.2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi – Održavanje podiznih stupića na području Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 877-2017-EVV

Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Održavanje podiznih stupića na području Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 877-2017-EVV objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.

 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima