clanak False

Potpisivanje ugovora s građanima Jakuševca, Hrelića i Mičevca za novčanu naknadu za umanjenu kvalitetu življenja – drugi dio isplate za 2019.

04.12.2019.
Grad Zagreb nastavlja sklapati ugovore s podnositeljima zahtjeva koji su stekli pravo na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području mjesnih odbora Jakuševec, Hrelić i Mičevec.

Poštivanje zakona i zadovoljenje potreba građana triju naselja – Jakuševca, Mičevca i Hrelića mora ići ruku pod ruku. Imajući na uma kako odlagalište otpada utječe na kvalitetu života, moramo pokazati razumijevanje za one najizloženije ovomu problemu, komentirao je gradonačelnik Milan Bandić i dodao da će Gradskoj skupštini za sljedeću 2020. predložiti povećanje naknade za umanjenu kvalitetu življenja od 90 % za Jakuševčane, 60 % za Miševčane te 50 % za Hrelićane.

Danas i sutra će se sa stanovnicima Jakuševca, Mičevca i Hrelića potpisati 2.069 ugovora.

Gradske vijesti - 2019.