clanak False

Povjerenstvo za davanje u zakup građevinskog zemljišta

05.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
davanje u zakup
građevinskog
zemljišta

(5.7.2017.)
(izmjena 13.1.2021.)
 
-novi mandat: izmjena 15.9.2021.
- za predsjednika:
Robert Faber;
 
-za zamjenika predsjednika:
Mauro Sirotnjak;
 
- za članove:
Jasenka Svatoš,
Darko Ohnjec,
Mihaela Milčić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba