clanak False

Povjerenstvo za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe

27.09.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
dodjelu grobnog
mjesta za ukop
znamenite osobe

 
(27.9.2021.)
 
 
- za predsjednicu:
Dianora Kobia Lulić,
 
- za članove:
Jasna Tomažić,
Tatjana Dalić,
Marijana Sironić,
Jasminka Lukač,
Mirela Šentija Knežević i
Tatjana Operta.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba