clanak False

Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom

05.01.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za dodjelu
Stipendije Grada Zagreba
za učenike

 i studente s
invaliditetom

 
(5.1.2022.)
 
- dr.sc. Romana Galić,
- Monika Pažur,
- Tomislav Medak ,
- Katarina Ivče Farnell,
- Vinka Hrgovčić Cvetko,
- dr. sc. Ana Katušić,
- Petra Vuković.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba