clanak False

Povjerenstvo za pravo građenja

25.11.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
pravo građenja

(10.7.2017.)
 
-novi mandat: izmjena 25.11.2021.
 
- za predsjednika:
Antonija Komazlić,
 
- za zamjenika predsjednika:
Ivana Knez,
 
- za članove:
Romina Bašnec,
Branko Vlaić,
Valerija Sopta.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba