clanak False

Povjerenstvo za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2023.

06.02.2023.
Povjerenstvo za utvrđivanje
Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2023.
(16. 1. 2023.)
 
- predsjednik:
Krešimir Supanc;
- članovi:
Vlasta Mohaček Grošev,
Ivana Perković,
Davor Fulanović,
Predrag Pale.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba