clanak False

Povjerenstvo za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2023.

16.01.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
utvrđivanje

Programa javnih potreba
Grada Zagreba
u tehničkoj kulturi
za 2023.

(16. 1. 2023.)
 
- predsjednik:
Krešimir Supanc;
- članovi:
Vlasta Mohaček Grošev,
Ivana Perković,
Davor Fulanović,
Predrag Pale.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba