clanak False

Povjerenstvo za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2020.

06.11.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
utvrđivanje Programa
javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2020.

 
(6.11.2019.)
 
 
- za predsjednika:
Krešimir Supanc;
- za članove:
Ante Akmadža,
Davor Fulanović,
Branimir Marko Markulin Grgić,
Predrag Pale.
 

Radna tijela gradonačelnika