clanak False

Predstavnici Grada Zagreba u radne skupine Hrvatske zajednice županija

21.12.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Predstavnici
Grada Zagreba u radne skupine

Hrvatske zajednice županija
(6.10.2022.)

(izmjena 21.12.2022.)
u Radnu skupinu za gospodarstvo i regionalni razvoj:
- dr. sc. Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika,
- Nera Pavić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
- Snježana Ivić Pavlovski, RAZA,
- Sonja Sočivica,  RAZA,
 
u Radnu skupinu za EU fondove i međunarodnu suradnju:
- Mirjana Zubak, Stručna služba Gradske uprave,
- Igor Delak, Stručna služba Gradske uprave,
- Vesna Šimić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
- Julije Katančević, RAZA,
 
u Radnu skupinu za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje:
- Ana Tomac Rosandić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,    
- Sandra Hamin, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
- Nikša Božić, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
 
u Radnu skupinu za pravna pitanja:
- Martina Jurišić, Ured gradonačelnika,
- Renata Budi, Stručna služba Gradske uprave,
 
u Radnu skupinu za obrazovanje i kulturu:
- Luka Juroš, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade
- Emina Višnić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
 
u Radnu skupinu za financije i proračun:
- Daniela Juroš Pečnik, Gradski ured za financije i javnu nabavu,
 
u Radnu skupinu za unutarnju reviziju:
- Vera Marelja, Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu,
 
u Radnu skupinu za zdravstvo:
- Mirela Šentija Knežević, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,

u Radnu skupinu za graditeljstvo:
-Gordan Ciglar, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
-Barbara Milčić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
 
u Radnu skupinu za socijalnu politiku
- Romana Galić, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
- Andreja Ninić, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
 
u Radnu skupinu za poljoprivredu i ruralni razvoj:
- Emil Tuk, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
 
u Radnu skupinu za upravljanje rizicima:
- Gordana Vojnović, Gradski ured za financije i javnu nabavu,
- Sandra Kuterovac Cindrić, Gradski ured za financije i javnu nabavu,
 
u Radnu skupinu za odnose s javnošću:
- Dinka Živalj, Ured gradonačelnika,
 
 u Radnu skupinu za izradu modela fiskalne i funkcionalne decentralizacije:
- Daniela Juroš Pečnik, Gradski ured za financije i javnu nabavu,
 
u Radnu skupinu za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara:
- Andro Pavuna, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost,
- Ivana Krišto, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost,
 
u Radnu skupinu za obranu od tuče:
- Helena Marić Kačinari, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
 
u Radnu skupinu za sustav upravljanja kvalitetom:    
 - Hrvoje Kalčiček, Stručna služba Gradske uprave,
 
u Radnu skupinu za mlade:
- Matej Baturić, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
 
u Radnu skupinu za promet:
- Mladen Tomac, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
- Hrvoje Pilko, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
 
u Radnu skupinu za  informatizaciju i digitalizaciju:
- Igor Plavčić, Služba za informacijski sustav i tehničke poslove.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba