clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba za sklapanje XI. dodatka Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba odnosno sklapanje novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

01.04.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Pregovarački odbor
Grada Zagreba za
sklapanje XI. dodatka Kolektivnom ugovoru
za zaposlene
u predškolskim
ustanovama
Grada Zagreba
odnosno sklapanje
novog Kolektivnog
ugovora za zaposlene
u predškolskim
ustanovama
Grada Zagreba

 
(1.4.2020.)
 
- predsjednik:
Ivica Lovrić;
 
- zamjenica predsjednika:
Iva Milardović Štimac;
 
- članovi:
Gordan Muškić,
Mirjana Tatarović,
Martina Glasnović,
Darinka Lakuš,
Kristina Jurčić,
Krešo Tomljenović,
Vesna Aralica,
Jadranka Filipović,
Mirela Marjanac.
 

Radna tijela gradonačelnika