clanak False

PREMJEŠTANJE I ZAŠTITA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA ZA POTREBE IZGRADNJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

27.07.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi Premještanje i zaštita elektroenergetskih instalacija za potrebe izgradnje cesta i cestovnih objekata - evidencijski broj nabave: 1156-2017-EMV
Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Premještanje i zaštita elektroenergetskih instalacija za potrebe izgradnje cesta i cestovnih objekata, evidencijski broj nabave: 1156-2017-EMV objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima