clanak False

Programi i planovi

19.04.2017.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Donji grad u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/20)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donji grad u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/19, 15/19 i 20/19)