clanak False

Projekt "Zajedno - razvoj vođen zajednicom"

21.07.2023.
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u službi je humanosti od 1878. godine. Osim edukacije građana o pružanju prve pomoći te socijalne zaštite najugroženijih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom i beskućnici, djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Zagreb pružaju pomoć i podršku građanima i javnim službama u situacijama katastrofa i nepogoda koje pogađaju ne samo Zagreb, već i druge dijelove Hrvatske.

Opći cilj projekta „Zajedno – razvoj vođen zajednicom“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda (UP.04.2.1.11.0431) bio je osigurati razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj zemlje.

Ciljana skupina projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, odnosno njegovi djelatnici i volonteri te Grad Zagreb koji je na ovom projektu u ulozi partnerske organizacije.

Uz podršku Grada uspješno su prikupljeni podatci od ključnih dionika u rješavanju kriznih situacija i uklanjanju njihovih posljedica.

Svrha dokumenta Mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama  kao i projekta u sklopu kojeg se dokument izradio, jest pripremiti Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb za što kvalitetnije djelovanje u kriznim situacijama. Jedan od boljih način za pripremu je utvrditi potrebe građana te ih informirati o uslugama koje lokalna zajednica nudi u olakšavanju i otklanjanju posljedica kriznih događaja.

U svakodnevnim okolnostima, mogu se javiti događaji različitih uzroka, intenziteta i razmjera koji mogu izazvati krizu. Za definiranje kriznih situacija, odnosno događaja koji izazivaju krizu velikih razmjera, istaknuto je nekoliko kategorija mogućih uzroka:

1. Prirodne pojave - mogu biti geofizičke vrste, a u ovu kategoriju spadaju pojave poput potresa, poplava, vremenskih nepogoda i sl. Uz to, uzrokom mogu biti biološke pojave poput velike epidemije. Primjeru toga svjedočili smo nedavno kada se pojavila krizna situacija svjetskih razmjera izazvana Covid-19 virusom.

2. Tehnički čimbenici - vezani su uz tehnički i tehnološki razvoj ljudske civilizacije, to jest odnose se na proksimalne ili distalne posljedice tehničkog i tehnološkog dostignuća. U ovu kategoriju spadaju velike prometne nesreće, požari širokog razmjera te eksplozije i nuklearne nesreće.

3. Među socijalnim pojavama ističu se događaji koji su uvjetovani raznim društvenim promjenama i fenomenima koji potom moduliraju ponašanje pojedinca, grupe, manjine, države, itd. Primjer ovakvih socijalnih pojava vidljiv je u situacijama izazvanim ratom, oružanim sukobima, gospodarskim krizama i slično.


Više o navedenom molimo pročitajte u dokumentu Mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama