clanak False

Radna skupina za građansku energiju

26.10.2022.
Radna skupina za
građansku energiju

(8. 9. 2022.)

(izmjena: 26.10.2022.)

 
 
- predsjednica:
Ana-Maria Boromisa;
 
- za članovi:
Branko Ančić,
Marija Brajdić Vuković,
Maja Bratko,
Margareta Zidar,
Marko Delimar,
Mislav Kirac,
Ninoslav Holjevac,
Ivan Ivanković,
Goran Krajačić,
Damir Lončarić,
Tomislav Novosel,
Ivana Rogulj.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba