clanak False

Radna skupina za koordinaciju i provođenje aktivnosti u vezi ocjene o potrebi pokretanja postupka za izradu prostornih planova Grada Zagreba

28.06.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za koordinaciju i
provođenje
aktivnosti u vezi
ocjene o potrebi
pokretanja postupka
za izradu prostornih
planova
Grada
Zagreba

(21.2.2022.)
(izmjena 12.10.2022.)
(izmjena 3. 5. 2023.)
(izmjena 28.6.2023.)
 
 
- za predsjednika:
dr. sc. Luka Korlaet,
 
- za zamjenika predsjednika:
Nikša Božić, dipl. ing. arh.
 
- za članove:
Mirela Bokulić-Zubac, dipl. ing. arh.
Dragica Barešić, dipl. ing. arh.
Mauro Sirotnjak, dipl. ing. arh.
dr. sc. Darko Šiško
Gordana Müller Mikić, dipl. ing. arh.
Marijana Sironić, dipl. ing. arh.
Željka Staničić, dipl. ing. agr.
Dean Čizmar, dipl.ing.građ.
Ana Pavičić-Kaselj, univ. mag. oec.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba