clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

 

Adresa prostora mjesne samouprave: Adamovec, Kneza Adama 1

Telefon: 204 28 68
Prostor površine 247m2

Raspored korištenja prostora
Ponedjeljak  
18:00-20:00,
1. ponedjeljak u mjesecu,
ured
Vijeće Mjesnog odbora
18:00-22:00,
dvorana i garderoba
KUD Dragutin Domjanić Adamovec 
20:00-21:00,
2. i 4. ponedjeljak u mjesecu,
ured
Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti
16:00-18:00,
ured
Hrvatska stranka svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca ( HSSČKŠ )
Utorak  
18:00-20:00,
dvorana i garderoba
KUD Dragutin Domjanić Adamovec 
20:00-22:00,
dvorana i ured
KUD Zora Adamovec 
19:00-21:00,
1. i 3.  utorak u mjesecu,
dvorana i ured
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
- MO Adamovec
Srijeda  
20:00-22:00,
dvorana i garderoba
KUD Dragutin Domjanić Adamovec 
Četvrtak  
18:00-21:00,
dvorana i garderoba
KUD Dragutin Domjanić Adamovec 
Petak  
18:00-22:00,
dvorana i garderoba
KUD Dragutin Domjanić Adamovec 
Subota  
18:00-21:30,
dvorana i garderoba
KUD Dragutin Domjanić Adamovec 
19:00-22:00,
1. i 4. subota u mjesecu,
dvorana i ured
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
- TO Adamovec
19:30-22:00,
dvorana i ured
DVD Adamovec
Nedjelja  
19:00-22:00,
dvorana i garderoba
KUD Dragutin Domjanić Adamovec