clanak False

Raspored korištenja prostorija

19.04.2017.

Adresa prostora mjense samouprave: Gajišće, Ulica Ivana Gorana Kovačića 11
Prostor površine 30,26 m2

 

Raspored korištenja prostora
Ponedjeljak  
18:00-21:00,
1. i 3. ponedjeljak u mjesecu
Bandić Milan 365 - Stranka radai solidarnosti
17:00-21:00
2. i 4. ponedjeljak
Hrvatska stranka umirovljenika - Ogranak Gajišće
Utorak  
18:00-20:00 Hrvatska narodna stranka (HNS)
Srijeda  
16:00-18:30 Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)-  TO Gajišće
19:00-20:00 Vijeće Mjesnog odbora
Četvrtak  
18:00-21:00 Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
- MO Gajec
Petak  
14:00 - 17:00 Hrvatska stranka svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca (HSSČKŠ)
18:00-21:00 Živi zid
Subota  
17:00-20:00
1.subota
"Projekt Domovina"