clanak False

Rezultati javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba za 2012.

19.04.2017.

J A V N I  N A T J E Č A J

za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa / projekata

udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba – REZULTATI

 

             Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa ili projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba, objavljenog 4. siječnja 2012., te sukladno Zaključku o odabiru programa / projekata i visini financijskih potpora za sufinanciranje udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba za 2012., koji je gradonačelnik Grada Zagreba donio 29. svibnja 2012. godine, u ovoj se godini sufinanciraju sljedeći programi:

Rezultati javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba za 2012.