clanak False

Rezultati Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2015.

19.04.2017.
Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga
iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva za 2015.,a sukladno Odluci o dodjeli financijskih
potpora za programe i projekte udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva (Službeni
glasnik Grada Zagreba 19/11), te Zaključku zamjenice gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika
Grada Zagreba o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore udrugama iz područja zaštite životinja,
poljoprivrede, šumarstva i lovstva za 2015., od 17.ožujka 2015. godine, sufinanciraju se sljedeći programi/projekti:Popis odabranih programa/projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva
i lovstva za 2015. 
       
rb. Udruga Naziv programa/projekta Iznos odobrene financijske potpore
PODRUČJE ZAŠTITE ŽIVOTINJA
1. Noina arka,
Osredak 19,  Zagreb
Hitna pomoć za ranjene životinje 240.000,00
2. Noina arka,
Osredak 19, Zagreb
S.O.S za napuštene životinje 25.000,00
3. Prijatelji životinja, Jurišićeva 25, Zagreb Zagrebački program edukacije 25.000,00
4. Krila terapijsko jahanje, Gornji Bukovac 18a, Zagreb Dobro se dobrim vraća 10.000,00
PODRUČJE POLJOPRIVREDE
1. PD Lipa,
Novačka 261, Zagreb
Informiranje i edukacija javnosti o važnosti pčela i korisnosti pčelinjih proizvoda, kao i očuvanje vrijednosti prirodnih krajobraza 25.000,00
2. ŠRK Sesvete,
Komesova 3, Sesvete
Program edukacije mladih uzrasta ribolovaca i sudjelovanje u sportskim natjecanjima u ribolovu 10.000,00
3. ŠRD Peščenica, Miševečka bb, Zagreb Bolje da me pikne udica nego iglica 20.000,00
4. Udruga športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata, Karlovačka 80 K, Zagreb Športski ribolov - rekreacija, relaksacija, terapija i edukacija za HRVI i njihove obitelji 10.000,00
5. Hrvatska mljekarska udruga,
Ilica 31/lll, Zagreb
Muksi - izrada stripa o sretnom teletu iz zagrebačke okolice 20.000,00
6. Hrvatska mljekarska udruga,
Ilica 31/lll, Zagreb
Izdavanje časopisa: "Mlijeko i ja" 10.000,00
7. Hrvatska mljekarska udruga,
Ilica 31/lll, Zagreb
Organizacija 16. Svjetskog dana školskog mlijeka i promocija potrošnje mlijeka i mlječnih  proizvoda  kao zdravog obroka u školama i vrtićima 20.000,00
8. Pčelarsko društvo Zagreb, Našićka 16, Zagreb Mala škola pčelarenja 20.000,00
9. Pčelarsko društvo Zagreb, Našićka 16, Zagreb Zagimed i kušaonica meda 15.000,00
10. UP Pčelinjak,
Svačićev Trg 11, Zagreb
Gradska pčelarska služba 112 33.000,00
11. Udruga Vestigium,
Vrbani 17, Zagreb
EKO EDU edukacija proizvođača i potrošača o zdravoj hrani 10.000,00
PODRUČJE ŠUMARSTVA
1. Upš Medvedgrad,
Bijenik 45, Zagreb
Upoznavanje sa metodama dobivanja vrijednih drvnih sortimenata iz privatnih šuma 15.000,00
2. Upš Medvedgrad,
Bijenik 45, Zagreb
Čišćenje i uređenje divljih deponija u privatnim šumama, izvora i vodotoka zbog potrebe očuvanja okoliša i prirode 15.000,00
3. Gljivarsko društvo Prosenjak,
Remetinečka 60, Zagreb
Web portal gljivarskog društva s bazom gljiva Zagreba i okolice 10.000,00
4. OAZA,
Vitezićeva 60, Zagreb
Festival samoniklog bilja i zdrave hrane 10.000,00
PODRUČJE  LOVSTVA
1. LD Fazan Vrapče, Vrapčanska bb, Zagreb Sudjelovanje šumoposjednika, lovaca i ribolovaca u zaštiti okoliša i održavanju biološke raznolikosti 10.000,00
2. LD Fazan Vrapče, Vrapčanska bb, Zagreb Izdavanje knjige o lovačkim običajima 15.000,00
3. LD Priroda Sesvete,
Trg D. Domjanića 6, 
Sesvete
Uređenje divljih deponija nakon čišćenja smeća i zajedničkog lovišta Sesvetski Kraljevec 10.000,00
4. LD Ponikve,
II Bizek 100, Zagreb
Zaštita okoliša uređenjem javne površine Ponikve i Zelene magistrale (uređenje ljetne pozornice) 10.000,00
5. LD Fazan Šestine,
Mikulići 189, Zagreb
Očuvanje i promicanje lovačke tradicije 15.000,00
6. LD Fazan Šestine,
Mikulići 189, Zagreb
Informiranje i edukacija građana - korisnika PP Medvednica o rezultatima Primjenjenih istraživanja divljači i bolestima 20.000,00
7. LD "Sljeme" Gračani, Bliznec 45, Zagreb Velika akcija čišćenja 10.000,00
8. LD "Sljeme" Gračani, Bliznec 45, Zagreb Lovci u školi 10.000,00

Rezultati Javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2015.