clanak False

Rezultati Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2015.

19.04.2017.
Na temelju članka 14. Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udurga i drugih pravnih i fizičkih osoba socijalnog i humanitarnog značenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11), zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, 25. ožujka 2015., donijela je Zaključak o odabiru programa/projekata i visini financijske potpore udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2015.
 
Na temelju Izvješća o provedenom javnom natječaju za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2015. i prijedloga Povjerenstva za odabir programa/projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom, odabiru se programi/projekti i određuje se visina financijskih potpora prema prijedlogu Popisa dodijeljenih financijskih potpora za sufinanciranje odabranih programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2015.:

REZULTATI:
 
 

Rezultati Javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2015.